OUTSOURCING SLUŽEB

• provádění předepsaných školení ve stanovených lhůtách pro určené skupiny pracovníků
• provádění stanovených kontrol v dohodnutých termínech a rozsahu
• účast při objasňování pracovních úrazů, havárií a skoronehod
• účast při kontrolách státních orgánů (SPD, OIP, ČIŽP) 
• pravidelné hodnocení bezpečnostních a zdravotních rizik 
• pravidelné aktualizace dokumentace BOZP a PO, OŽP

Zavedení online systému BOZP a PO, OŽP, kterým bude zajištěn snadný přístup ke všem informacím týkající se BOZP a PO, OŽP ve firmě, např.: 
• Elektronická kniha úrazů 
• Sledování lhůt lékařských prohlídek včetně tisku poukazů LPK 
• Sledování lhůt odborných školení pracovníků 
• Sledování provádění základních školení 
• Sledování revizí a kontrol TZ včetně zajišťování smluvních RT
• Průběžná evidence produkovaných odpadů
• zasílání hlášení ISPOP
• a dalších požadavků vyplývajících z druhu provozu

ZJEDNODUŠTE SI PROFESNÍ ŽIVOT SPOLUPRACÍ S NÁMI